JULKILAUSUMA JHL:n tuntipalkkaisten laatima julkilausuma

Aika: 14.9.-31.12.2018

Julkilausuma 2018

 

JHL:n tuntipalkkaisten teknisten alojen neuvottelupäivät

08.09-09.09.2018 Pori

 

Porissa kokoontuneet kuusikymmentä JHL:n edunvalvojaa ovat erittäin huolestuneita nykysuuntauksesta, joka uhkaa tuhota koko tuntipalkkasopimuksen.

Työnantajan kyky ja halu ymmärtää sopimuksen henkeä puuttuu lähes kokonaan. Tuntipalkkaisten siirto teknisten työehtosopimuksen piiriin on jo moraalisestikin väärin. Samoissa työtehtävissä olevien vuosiansiot ovat selvästi erisuuruiset työehtosopimuksesta riippuen. Edellytämme, että teknisten alojen työtehtävissä, joita nyt tehdään kahdella eri sopimuksella, jatkossa noudatetaan ainoastaan tuntipalkkaisten työehtosopimusta.

Myös jatkuvat yhtiöittämiset ja ulkoistukset ovat murentamassa työntekijöiden jaksamista ja työssä suoriutumista. Olemme huolissamme ulkoistettujen palveluiden kustannuksista, valvonnasta sekä laadusta. Harvoin saamme tietoomme laskelmia, jotka osoittavat, että itse tuotetut palvelut ovat kokonaistaloudellisesti ja työn laatu huomioiden edullisempia.

Vaadimme, että työnantajat perehtyvät tuntipalkkasopimukseen. Erityisesti on tärkeää perehtyä sen tuottavuutta lisääviin piirteisiin kuten paikalliseen sopimiseen ja urakoiden teettämisiin.

Lisätietoja:

Kimmo Hohkala

puh. 0447011910