Jäsen Info

Aluetoimiston yhteystiedot
JHL Lounais-Suomi
Porin toimipiste

Avoinna ma ja to 9-15
Isolinnankatu 24, 5 krs, 28100 Pori
Toimiston puhelin 010 7703 700 ma-ti ja to-pe kello 9.00-15.00
Sähköposti l-s@jhl.fi

Työttömyysasiat
TE-palvelut Pori

Käyntiosoite: Teljänkatu 5
TE-puhelinpalvelut ma - pe klo 9 - 16:15, henkilöasiakkaat, p. 0295 025500

 

Jäsenasiat:

Ota yhteyttä jäsenasiainhoitajiin joko Tiina Kudjoi tai Riikka Vehkaohja-Vahtera
jos jäät esim. äitiyslomalle, työttömäksi, eläkkeelle tai vuorotteluvapaalle, tai ilmoita ne OmaJHLn kautta.

Eläke:

Jos haluat, niin voit jatkaa jäsenyyttä siirryttyäsi eläkkeelle. Eläketapahtuma ei kuitenkaan tuo maksuvapautta liiton jäsenmaksusta eli eläkkeellä olevat maksavat minimijäsenmaksun joka on 8 €/kk. Selvitä asia jäsenasiainhoitajan kanssa. Sekä yli 70 v täyttäneille se on 5 € / kk.

Porin KTV:n sairauskassaan kuuluvien eläkeläisten JHL:n jäsenyys ei enää 2021 alusta tarvitse olla voimassa.

Opintostipendi:

Opintostipendi  työssäoleville yhdistyksen jäsenille heidän opiskellessaa omaa ammattitaitoaan edistävissä tai omaa ammattiaan täydentävissä oppilaitoksissa ja ammattiyhdistysopintojen pitkillä kursseilla. Stipendin edellytyksenä on, ettei opiskelijalle suoriteta korvauksia kokonaisuudessaan muualta ja opiskelija on suorittanut kurssin hyväksyttävästi loppuun. Anomuksen liitteeksi on laitettava kurssi- ja päättötodistukset. Anomuksesta tulee selvitä kuinka kauan koulutus on kestänyt, koska koulutuksen kesto vaikuttaa stipendin suuruuteen.

Hakemus on osoitettava Porin kunnalliset JHL ry 062 hallitukselle, joka päättää stipendin maksamisesta.
Haettava 3 kk:n sisällä valmistumisesta.

JHL:n stipendijärjestelmä

Valmistuvilla opiskelijoilla on mahdollisuus saada 60 € suuruinen JHL:n stipendi (yksi stipendi luokkaa/ryhmää kohden).

Stipendin myöntäminen edellyttää:

 • JHL:n oppilaitostiedottaja on käynyt tapaamassa opiskelijoita oppilaitoksessa ja pitänyt työmarkkinatunnin opiskelijoille opiskelun aikana
 • Stipendin saaja on JHL:n jäsen
 • Stipendin saaja on
  – innostava,
  – aktiivinen ja yhteishenkeä luova,
  – hänellä on ammatillinen ote valmistuvaan työhön
  – tai muu mainittava seikka

Yhdistyksen edut jäsenille:

- lehtietu 15 € /v  paikallisesti ilmestyvän työväenlehden tilausmaksusta
- 50 v. täyttävää jäsentä muistetaan lahjalla
- 60 v tätyttävää jäsentä muistetaan kahvilipuilla
- järjestämme jäsenistölle erilaisia tapahtumia, esim teatteri- ja messumatkoja, koko perheen tapahtumia, pikkujoulut

- Kultajousi Oy:n alennukset 15 % - 30 %
katso tarkemmin kaikki liiton jäsenedut jhl:n sivuilta jäsenyys
 

Ilmoittautuminen JHL- opiston ja aluetoimiston järjestämille kursseille:

Ilmoittautumiset palkallisiin ja muihin kuin aluetoimiston järjestämiin kursseihin tapahtuu liiton kotisivuilta, jäsenpalvelun kautta. Hakuaika päättyy 5 viikkoa ennen kurssia.

Käyttäjätunnus on jäsennumerosi, jonka löydät jäsenkortistasi.
Salasana: 1. kerralla kirjauduttaessa syntymäaikasi muodossa ppkkvv.

Ammatilliset opintopäivät ja -kurssit:

Kursseille tai opintopäiville haettaessa on oltava tiedossa osallistumismaksun maksaja. Koulutukseen osallistuttaessa kysytään ensin työnantajan osallistuminen kustannuksiin. Mikäli työnantaja ei osallistu kustannuksiin, voi jäsen hakea yhdistykseltä avustusta. Anomus on tehtävä yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti tarpeellisin henkilö- ja tilitiedoin hyvissä ajoin ennen kurssihakemuksen jättämistä. Yhdistys korvaa kohtuuden, oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden periaatteella koulutuskustannuksia.

Järjestökurssit ja jäsenkurssit:

Liitto maksaa järjestökursseille osallistuvien jäsentensä kurssimaksun (sis. ruokailut ja majoitus kurssipaikkakunnan ulkopuolelta tuleville jäsenille.) Matkakulut korvataan liiton koulutuksia koskevan matkustussäännön mukaisesti.  Arkipäivinä pidettäviltä kursseilta liitto maksaa palkattomuustodistusta vastaan verottoman kurssiapurahan. Kurssiapuraha koostuu kurssistipendistä ja kurssipäivärahasta.

 

 

Porin KTV:n sairauskassa toimii Satakunnan alueella.  Sairauskassa on perustettu vuonna 2005.  Jäseniä kassalla on noin 4000.  Sairauskassa hoitaa jäsenten sairausvakuutuslain mukaisia korvauksia sekä säännöissä mainittuja lisäetuuksia.

Tarkista oikeutesi liittyä jäseneksi ja muut lisätiedot www.ktvkassa.fi tai puh. (02) 633 0205

Jäsenmaksuvapautus: JHL:n jäsen voidaan vapauttaa jäsenmaksuista tietyillä ehdoilla.
Olet oikeutettu jäsenmaksuvapautukseen, jos sinulla ei ole ansiotuloja ja olet;
- äitiys-, sisyys- tai vanhempainvapaalla
- hotiovapaalla
- palkattomalla sairauslomalla
- kuntoutusrahalla tai -tuella
- työtön (työmarkkinatuki tai peruspäiväraha) Huom. voi ilmoittaa vain takautuvasti
- koulutustuella (Kela)
- opiskelemassa
- suroittamassa asevelvollisuutta

Ilmoita jäsenmaksuvapautuksesta omaJHL:ssä tai ottamalla yhteyttä jäsenpalveluu.
Jäsenen tulee itse ilmoittaa vapautuksesta, tieto ei siirry automaattisesti liittoon.

eWertti työttömyyskassa
PDF-tiedostoohjeistus jäsenille.pdf (216 kB)
Ohjeita lomautuksen saaneelle