Jäsen Info

Jäsenasiat:

Ota yhteyttä jäsenasiainhoitajaan Riitta Mannilaan 
jos jäät esim. työttömäksi, eläkkeelle tai vuorotteluvapaalle

puh. 044 711 1321 sähköposti jhltoimisto.pori(@)gmail.com

osoite Eteläpuisto 12, avoinna:

ma klo 10-12 ja 12.30-16.30
ti    klo 9-12 ja 12.30-15
ke  klo 9-12 ja 12.30-15
to   klo 9-12 ja 12.30-15
pe  klo 8-12 ja 12.30-15

 

Eläke:

Jos haluat, niin voit jatkaa jäsenyyttä siirryttyäsi eläkkeelle. Eläketapahtuma ei kuitenkaan tuo maksuvapautta liiton jäsenmaksusta eli eläkkeellä olevat maksavat minimijäsenmaksun joka on 8 €/kk. Selvitä asia jäsenasiainhoitajan kanssa.

Porin KTV:n sairauskassaan kuuluvien eläkeläisten JHL:n jäsenyys tulee olla voimassa.

Opintostipendi:

Opintostipendi  työssäoleville yhdistyksen jäsenille heidän opiskellessaa omaa ammattitaitoaan edistävissä tai omaa ammattiaan täydentävissä oppilaitoksissa ja ammattiyhdistysopintojen pitkillä kursseilla. Stipendin edellytyksenä on, ettei opiskelijalle suoriteta korvauksia kokonaisuudessaan muualta ja opiskelija on suorittanut kurssin hyväksyttävästi loppuun. Anomuksen liitteeksi on laitettava kurssi- ja päättötodistukset. Anomuksesta tulee selvitä kuinka kauan koulutus on kestänyt, koska koulutuksen kesto vaikuttaa stipendin suuruuteen.

Hakemus on osoitettava Porin kunnalliset JHL ry 062 hallitukselle, joka päättää stipendin maksamisesta.
Haettava 3 kk:n sisällä valmistumisesta.

Yhdistyksen edut jäsenille:

- lehtietu 15 € /v  paikallisesti ilmestyvän työväenlehden tilausmaksusta
- 50 v. täyttävää jäsentä muistetaan lahjalla
- järjestämme jäsenistölle erilaisia tapahtumia, esim teatteri- ja messumatkoja, koko perheen tapahtumia, pikkujoulut

- Kultajousi Oy:n alennukset 15 % - 30 %
katso tarkemmin kaikki liiton jäsenedut jhl:n sivuilta jäsenyys
 

Ilmoittautuminen JHL- opiston ja aluetoimiston järjestämille kursseille:

Ilmoittautumiset palkallisiin ja muihin kuin aluetoimiston järjestämiin kursseihin tapahtuu liiton kotisivuilta, jäsenpalvelun kautta, Oma JHL -palvelu.  Hakuaika päättyy 5 viikkoa ennen kurssia.

Käyttäjätunnus on jäsennumerosi, jonka löydät jäsenkortistasi.
Salasana: 1. kerralla kirjauduttaessa syntymäaikasi muodossa ppkkvv.

Ammatilliset opintopäivät ja -kurssit:

Kursseille tai opintopäiville haettaessa on oltava tiedossa osallistumismaksun maksaja. Koulutukseen osallistuttaessa kysytään ensin työnantajan osallistuminen kustannuksiin. Mikäli työnantaja ei osallistu kustannuksiin, voi jäsen hakea yhdistykseltä avustusta. Anomus on tehtävä yhdistyksen hallitukselle kirjallisesti tarpeellisin henkilö- ja tilitiedoin hyvissä ajoin ennen kurssihakemuksen jättämistä. Yhdistys korvaa kohtuuden, oikeudenmukaisuuden ja tasapuolisuuden periaatteella koulutuskustannuksia.

Järjestökurssit ja jäsenkurssit:

Liitto maksaa järjestökursseille osallistuvien jäsentensä kurssimaksun (sis. ruokailut ja majoitus kurssipaikkakunnan ulkopuolelta tuleville jäsenille.) Matkakulut korvataan liiton koulutuksia koskevan matkustussäännön mukaisesti.  Arkipäivinä pidettäviltä kursseilta liitto maksaa palkattomuustodistusta vastaan verottoman kurssiapurahan (vuonna 2015 72,727 € / päivä.)  Kurssiapuraha koostuu kurssistipendistä ja kurssipäivärahasta.

 

 

Porin KTV:n sairauskassa toimii Satakunnan alueella.  Sairauskassa on perustettu vuonna 2005.  Jäseniä kassalla on noin 4000.  Sairauskassa hoitaa jäsenten sairausvakuutuslain mukaisia korvauksia sekä säännöissä mainittuja lisäetuuksia.

Tarkista oikeutesi liittyä jäseneksi ja muut lisätiedot www.ktvkassa.fi tai puh. (02) 633 0205

PDF-tiedostoohjeistus jäsenille.pdf (216 kB)
Ohjeita lomautuksen saaneelle
eWertti työttömyyskassa