Luottamusmiehet

Luottamusmiehillä on koulutusoikeus KVTES 7 luvun 11 § mukaan enintään 30 kalenteripäivää lomanmääräytysmisvuotena.

 

19.7.2022 HR:n tiedote 

Kunta-alan kolmivuotinen sopimusratkaisu ja muuttuneet sopimusmääräykset 

Kunta-alalle saavutettiin 8.6.2022 kolmivuotinen erillissopimukseen perustuva sopimusratkaisu.  Sopimukset ovat voimassa 1.5.2022-30.4.2025. 

KT on julkaissut kesän aikana verkossa yleiskirjeet, joissa on kuvattu sopimusten keskeiset sisällöt ja  muutokset. Toimialat/laitokset voivat tutustua yleiskirjeisiin KT:n verkkosivuilla. Alla linkit yleiskirjeisiin  sopimusaloittain. 

Yleiskirje 5/2022 (20.6.2022) Kunta-alan yleinen työ- ja virkaehtosopimus 2022-2025 

Yleiskirje 6/2022 (20.6.2022) Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön työ- ja virkaehtosopimus 2022-2025  Yleiskirje 7/2022 (21.6.2022) Kunta-alan tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus 2022-2025 

Yleiskirje 8/2022 (21.6.2022) Kunta-alan opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus 2022-2025 (OVTES  2022-2025) 

Yleiskirje 9/2022 (22.6.2022) Lääkärien virka- ja työehtosopimus 2022-2025 

Yleiskirje 10/2022 (22.6.2022) Kunta-alan teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus 2022-2025 (TS-22)  Yleiskirje 12/2022 (22.6.2022) Kunta-alan muusikkojen virka- ja työehtosopimukset 2022-2025 

             HR laatii muuttuneista sopimusmääräyksistä koulutusvideot. Videot ovat katsottavissa itselle                         sopivana  ajankohtana. 

Sopimuskirjat kunta-alan virka- ja työehtosopimuksista 2022–2025 julkaistaan kaikilta sopimusaloilta. HR  selvittää parhaillaan mahdollisuutta tilata sopimuskirjat keskitetysti HR-yksiköstä. Palaamme tähän  myöhemmin. Sopimuskirjat julkaistaan myös sähköisesti KT:n verkkosivuilla. Ensimmäiset sähköiset  sopimuskirjat julkaistaan syyskuussa.  

Välittäkää tietoa eteenpäin toimialalla ja laitoksessa. 

 

 

Lisätiedot hr@pori.fi 

Luottamusmiehet

SIVISTYSTOIMIALA
Varhaiskasvatusyksikkö

Perhepäivähoitajat
LM         Riikka Vehkaoja-Vahtera
              riikka.vehkaoja-vahtera(at)edupori.fi
                p. 044 701 5955

VLM       Sari Rajala
               sari.rajala(at)edupori.fi

Liikunta- ja nuorisoyksikkö
Liikuntapalvelut
LM         Pasi Pihlavisto
              pasi.pihlavisto(at)pori.fi
              p. 044 701 1413

Liikunta- ja nuorisoyksikkö
VLM     Mikko Viitanen
             mikko.viitanen(at)pori.fi
             p. 044 701 8312

Kulttuuriykiskkö
Kirjastopalvelut
LM         Pertti Lahdenmäki
              pertti.lahdenmaki(at)pori.fi
              p. 044701 0271

VLM      Minna Kataja
              minna.kataja(at)pori.fi
              p. 044 701 0287

TEKNINEN TOIMIALA
Tilayksikkö / Kouluisännät
LM        Pasi Pohjola
             pasi.pohjola(at)pori.fi
             p. 044 701 4747

Tilayksikkö / Tilajohtaminen
LM        Tiina Kudjoi
              tiina.kudjoi(at)pori.fi
              p. 044 701 7913

KONSERNI
HR-ykikkö / henkilöstöpalvelut
LM        Mari Metelinen
             mari.metelinen(at)pori.fi
             p. 044 701 1681

SATAKUNTALIITTO
LM        Ulla Koivula
              ulla.koivula(at)satakunta.fi
              p. 050 528 4856

              
 

pääluottamusmiehenä toimii
Satu Joensuu
toistaiseksi
p. 044 710 1227
satu.joensuu(at)pori.fi

Varapääluottamusmies

Riikka Vehkaoja-Vahtera
riikka.vehkaoja-vahtera(at)edupori.fi
p. 044 701 5955