Työsuojelu

TYÖSUOJELUVALTUUTETUT 2022 - 2025
 

Alue 1 - Satakunnan pelastuslaitos
Asko Mansikkamäki p. 040 520 7491 / asko.mansikkamaki@satapelastus.fi

Alue 2 - Petu - sosiaali- ja perhe-, psykososialiset- ja yhteiset palvelut
Tarja Halminen p. 044 701 2844 / tarja.halminen@pori.fi

Alue 3 - Petu - iäkkäiden palvelut
Tiina Pösö p. 044 701 1907 / tiina.poso@pori.fi

Alue 4 - Petu - terveys- ja sairaalapalvelut, pois lukien psykososiaaliset palvelut joka alueella
Heli Salokangas p. 044 701 3138 / heli.salokangas@pori.fi

Alue 5 - Petu - toimihenkilöt / esimiehet
Sirpa Urpilainen p. 044 701 8402 / sirpa.urpilainen@porinperusturva.fi

Alue 6 - Tekninen toimiala, Porin Vesi ja ELYM
Jussi Viertola p. 044 701 1908 / jussi.viertola@pori.fi

Alue 7 - Teknien toimiala, Porin Vesi ja ELYM, toimihenkilöt
Kari Torniainen p. 044 701 044 1767

Alue 8 - Palveluliikelaitos, Konsernipalvelut, Tarkastustoimi ja Sivistä kirjastopalvelut, taide- ja kulttuuripalvelut
sekä sivistävä koulutus
Jenni Ukkonen p. 044 701 4997 / jenni.ukkonen@porilfi

Alue 9 - Sivi - Perhepäivähoito, paiväkotihoito, varhaiskasvatus, hallinto, ohjaamo, liikuntapalvelut, nuorisopalvelut
Marja Taimi p. 044 701 7005 / marja.taimi@pori.fi

Alue 10 - Sivi - perusopetus ja lukiokoulutus
Tiina Lamminpää p. 044 701 2848 / tiina.lamminpaa@pori.fi